Een greep uit ons trainingsaanbod

Samen met u stemmen wij af wat het beste bij uw situatie aansluit.

Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

boost-teamtrainingen-kleurrunkompas.jpg

Kleur - run - kompas

Het is van belang om de verschillen binnen een team te benutten en het potentieel

te gebruiken. Laat mensen doen waar ze goed in zijn!

Kleur-run-kompas wijst je de weg binnen de verschillende gedragsstijlen die voorkomen

binnen een team. Deze gedragsstijlen worden weergegeven met vier verschillende kleuren,

die elk staan voor een andere gedragsstijl (de DISC kleuren).

De vier kleuren staan voor Dominant/Direct, Invloed/Inspirerend, Stabiliteit/Sociaal, Conformiteit/Correct.

Je gaat met elkaar in gesprek over:

“Welk gedrag laat jij zien en wat doet dit met de ander?”,

“Wat vind je lastig te begrijpen aan de ander?”, “Wat waardeer je juist in de ander?"

Af en toe confronterend, soms hilarisch maar bovenal heel herkenbaar.  

Kleur-run-kompas is niet gemaakt om je in een hokje te plaatsen, vaak zijn meerdere kleuren/gedragsstijlen in één persoon vertegenwoordigd.

Ontdek welke kleur dat voor jou en jouw collega´s is!

Door inzicht in jezelf en in de ander, ontstaat er meer begrip. Een betere samenwerking, communicatie en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten zijn het gevolg.

bliksem-ding.png

BOOST

INzicht

Persoonlijke inzichten, bewustwording, (her)ken jezelf!

Tijdens het trainingsonderdeel INzicht krijg je binnen het team de ruimte om bij jezelf en je collega’s stil te staan. Je spreekt elkaar op een andere manier waardoor je meer

openheid en verbinding met je collega’s gaat ervaren. Onderwerpen als vertrouwen, persoonlijke eigenschappen, vaste patronen, en de vraag waar je binnen je werk echt blij

van wordt, geven je zicht op hoe je je voelt en gedraagt binnen het team.

Werkplezier en motivatie worden bevorderd wanneer je als medewerker een beter beeld hebt bij wat belangrijk is binnen je functie en wat jij hier vanuit je persoonlijke eigenschappen aan toe kunt voegen. Door de bijzondere opzet van dit trainingsonderdeel zet dit bewustwording en beweging in gang en blijven er ook na de training nieuwe inzichten ontstaan.

boost-teamtrainingen-INzicht.jpg

Vuile was

Ongetwijfeld gaan er binnen het team veel dingen goed.

Om als team samen te groeien en een optimale teamontwikkeling tot stand te brengen,

is het belangrijk om ook de onderwerpen die minder goed gaan open met elkaar te bespreken.

Tijdens het “ophangen van de vuile was” ga je als team aan de hand van stellingen bekijken welke knelpunten er zijn. Eén van de stellingen zou kunnen zijn: binnen het team

wordt er meer over elkaar dan met elkaar gesproken.

Je bespreekt onderwerpen als: waar willen we als team nog aan werken? Wat verdient nog 

aandacht? En wat zijn de verschillende ideeën en normen binnen ons team?

Deze “vuile was” zetten jullie samen om naar ontwikkelpunten om zo een eerste concrete stap te zetten.

“You don’t have to see the whole staircase, just take the first step (Martin Luther King jr.)”.

HOGE RESOLUTIE vierkant (3).jpg

TeamTalk

Samenwerking en feedback zijn thema’s die binnen de cultuur van veel teams aandacht verdienen. Door de interactieve werkvorm stellen jullie als team in een ontspannen sfeer de onderwerpen zoals aanspreken, afspreken en uitspreken centraal, met respect en

waardering voor elkaar.

In dit trainingsonderdeel gaat het om ervarend leren, observeren en reflecteren zodat je binnen het team inzicht krijgt in patronen en rolverdeling. De ontwikkelpunten voor het

team worden samen met je collegas omgezet naar een ontwikkelpunt voor jezelf, welke stap kun je zelf zetten? De betrokkenheid en aandacht voor elkaar zorgt voor de nodige energie.

Jullie sluiten af met een steengoed compliment voor je collega.

boost-teamtrainingen-teamtalk.jpg